ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“Καλαμπακιώτης – Μεταλλικές Κατασκευές”
Υπεύθυνος Εταιρίας
Γιώργος Καλαμπακιώτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ : 2425022963
Κιν : 6976516997
Email: kalabakiotis.gr@gmail.com